Mulgikultuur

Mulgimaa Uhkuse auhinna pälvisid Asta Jaaksoo ja Kaupo Ilmet

19. aprillil VIII Mulgi konverentsil Heimtalis anti üle teist korda Mulgimaa Uhkuse auhind.

Sel aastal oli auhinna saajaid kaks – kauaaegne mulgi keele õpetaja ja August Kitzbergi muuseumi rajaja, pr Asta Jaaksoo ning Mulkide Seltsi vanem ja Mulgi Kultuuri Instituudi (end Mulgi Instituut) üks asutajaliikmetest, hr Kaupo Ilmet.

Auhinnale esitaja kirjeldas Asta Jaaksoo’d järgmiselt:

Eelmise sajandi 100 suurmehe hulka kuuluva rahvakirjaniku, Eesti Ajakirjanike Liidu auliikme August Kitzbergi tubamuuseumi rajaja, kirjanikuhärra põlistaja, A. Kitzbergi matkaradade looja ja retkejuht, parim A. Kitzbergi lugude ja arhailise mulgi keele keelejuht, mulgi keele õpetaja, mulgi keele sõnastiku ja aabitsa kaasautor, parim kirjasaatja Eesti Rahva Muuseumis, mitmekümne aasta jooksul kultuuri- ja loodushuvilistele A. Kitzbergiga seotud paikade tundmaõpetaja, A. Kitzbergi nimelise Loodussõprade Seltsi looja, kohalikus kõnepruugis ka “Kitzbergi pruudina” tuntud.

Asta Jaaksoo lugu lugedes näeme, et ta on sündinud – kasvanud ja tegutsenud kogu elu Mulgimaal. Mulgi keele sai Asta kaasa hällist. Asta Jaaksoo on mulgi rahvariietes esinenud kõikidel väärikamatel ettevõtmistel vallas ja esindades Mulgimaad Eestis (televisioonis, filmis, vastuvõttudel). Valdab mulgi keelt peensusteni. On olnud mulgi keele õpetajaks Halliste koolis, Abjas, Penujas. Andnud hindamatu panuse mulgi keele sõnastiku koostamisel (kadunud prof Vääri hinnangul). Tänuväärset tööd teeb Asta Jaaksoo noortega, koolilastega, keda Asta juhendab matkaradadel mulgi keeles ja mulgi lugudega. Tänaseks on avatud mulgi kultuuripärandi rajad.

Kaupo Ilmet on juurte poolest Helme mulk ja aktiivselt osa võtnud Mulkide Seltsi tegevusest selle taasasutamisest peale (1990). Mulkide Seltsi vanemaks valiti juba 19 aastat tagasi. Toetab väga kogukondade tegevust mulgimurde levitamisel ja õpetamisel. Teeb aktiivselt kaastööd seltsi iga aastasele väljaandele Mulkide Almanak, on olnud viimased aastad peatoimetaja. On aidanud kaasa mulgikeelsete trükiste väljaandmisele. Kõikidel üritustel kannab uhket mulgi kuube ja kaabut.

Palju aastaid on pidanud sidet Mulkide Seltsiga Torontos. Võtab aktiivselt osa kõikidest seltsi üritustest ja on osalenud mõlemal mulkide laulu-ja tantsupeol. Kiidab heaks ja aitab kaasa murderingide tööle. On hakanud kirjutama ja koguma Mulkide Seltsi ajalugu. Aitab kaasa mulkide elulugude kogumisele. Tänu tema toetusele on Mulkide Selts välja andnud viimastel aastatel trükisena “Mulgikiilsid ütlemisi” 2 vihikut, luulekogu “Ilu ja valu”, “Laule mulkidele”, mulgikeelne aabits “Mulgi keelen ja meelen”. Mitmed aastad anti välja mulkide ajalehte.

Auhinna saajad pälvisid tänukirja, Anu Raua autorivaiba ja rahalise stipendiumi 300 EUR.