Mulgikultuur

Mulgimaa koolilaste teadmisteproov toimus Karksi-Nuias

Kolmapäeval, 24 aprillil algusega kell 10 toimus Karksi-Nuias August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis Mulgimaa koolilaste teadmisteproov “Nupute vällä!”.

Teadmisteproovi mõte on tutvustada ja populariseerida Mulgimaad ja kohalikku kultuuri ning õhutada lapsi nende teemade vastu enam huvi tundma.

Päev algas Kitzbergi Gümnaasiumi direktori Jaak Israeli ja Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Janne Järvelti tervitussõnadega. Väikese mulgikeelse Kitzbergi näidendiga tervitas ka Kitzbergi gümnaasiumi folklooriring Ilse Israeli juhendamisel.

Osalesid Mulgimaa koolide 4. – 9. klasside lapsed, üheksa võistkonda neljast erinevast koolist – Hallistest, Tarvastust, Abjast ja Karksi-Nuiast.

Küsimused olid seotud Mulgimaa, mulgi keele ja kultuuri ning siit pärit tuntud inimestega.

Mõõtu võeti kahes vanuserühmas. Vanematest (7.- 9. klass) tuli võitjaks A. Kitzbergi nim Gümnaasiumi võistkond “Mulk om mulk” kuhu kuulusid Greete-Caisa Allik, Berit Tugi, Hanna-Lauren Loit ja Eero Maling. Noorematest (4.-6. klass) saavutasid esikoha Tarvastu Gümnaasiumi “Tarvastu targad” kuhu kuulusid Külly Jõgi, Kristiina Koltsova, Kristi Nukka ja Kirsti Poe.

Žüriisse kuulusid Alli Laande, Janne Järvelt, Kai Kannistu ja Kristi Ilves. Teadmisteproovi viis läbi Kristi Ilves, korraldas Mulgi Kultuuri Instituut.

Korraldajad loodavad, et Mulgimaa laste mõõduvõtt teadmistes kujuneb toredaks traditsiooniks.